ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE

DEŢINUT ANTERIOR

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11);
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
  • un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.