ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

 

  

   DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11);
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

 

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului Direcției care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.