ANUNTURI FOARTE IMPORTANTE!

Anunt Atestate de Domiciliu

Anunt Stare Civila

C O M U N I C A T

Urmare a comunicatului de presă emis la finalizarea ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență din data de 11 martie 2020, au fost adoptate anumite măsuri pentru evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), lăsându-se la latitudinea mediului privat și a instituțiilor publice de a analiza și lua măsuri pentru a-și putea desfășura atribuțiile de serviciu în situația dată.

Pe cale de consecință,

În perioada 11 martie – 31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen, conducerea executivă a Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin aprobă următoarele măsuri, aplicabile angajaților instituției, precum și publicului:

  1. audiențele se programează numai telefonic. Acolo unde sunt necesare lămuriri suplimentare, vă rugăm să evitați prezentarea personală la sediul instituției și să ne comunicați doleanțele dumneavoastră, telefonic sau în scris, pe adresa de e-mail secretariat@depcs.ro ori la adresa poștală Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.4, Reșița, cod poștal 320088, județul Caraș-Severin, România.

Pentru comunicările scrise, vă rugăm să vă identificați cu cel puțin următoarele date: nume, prenume, adresa de domiciliu completă și un număr de telefon la care să puteți fi contactat, după caz.

  1. petițiile se primesc numai prin e-mail la adresa secretariat@depcs.ro, sau pe format clasic, de hârtie, prin poștă, la aceeași adresă indicată anterior. Răspunsurile la solicitările dumneavoastră se vor primi, în termenele legale de comunicare, fie scanate, fie prin poșta civilă. Asemenea precizărilor de la punctul anterior, sunt necesare a ne comunica numele, prenumele și o adresă de domiciliu completă. Numărul de telefon în cazul petițiilor este opțional;
  1. accesul publicului în incinta Direcției este limitat. La intrarea în instituție, în primul hol de acces, este amenajată o zonă de comunicare și preluare documente, după caz. Este instituită obligația publicului de a se dezinfecta cu produsele care îi sunt puse la dispoziție;
  1. publicul este rugat, ca pentru întrebări și alte lămuriri cu privire la diferitele particularități ale propriilor acte de stare civilă și / sau identitate să se adreseze instituției utilizând mijloace de comunicare la distanță:
  1. pentru orice alte comunicări scrise, adresa instituției este Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.4, Reșița, cod poștal 320088, județul Caraș-Severin, România;
  2. comunicarea lucrărilor și/sau dosarelor pe liniile de activitate specifice se va face prin poștă civilă / militară, după caz. Celelalte forme de comunicare electronică enumerate anterior (e-mail și fax +40-255-220.333) sunt de preferat a fi utilizate; 

Reamintim publicului că se află sub incidența articolelor 326 și 352 din Codul Penal, astfel:

Art. 326 Cod Penal
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 352 Cod Penal
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

DIRECTOR EXECUTIV,                        DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Corina VÎRVONI                                               Emanuel IMBRESCU

Număr de telefon pentru cazuri de urgență 112

Linia TELVERDE (0800 800 358) este deschisă special pentru recomandări și informarea cetățenilor, NU pentru semnalarea urgențelor.

Cetățenii români din străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20