ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

 

       DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (Anexa 19);
  • actul de identitate al solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • consimţământul găzduitorului, după caz.

 

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, sau după caz, reprezentantul său legal, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, prin completarea rubricii din cererea (Anexa 19) pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de ordine publică (din cadrul unității de poliție pe a cărei rază teritorială este situat imobilul), la notarul public ori la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.