Formulare de completat 

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a  persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

Cererile    pot  fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii    destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

 1. Cerere de atestare a domiciliului şi cetăţeniei;
 2. Cerere de atestare a domiciliului şi cetăţeniei pentru copil;
 3. Cerere de înscriere / atribuire cod numeric personal;
 4. Cerere  de schimbare a numelui pe cale administrativă;
 5. Eliberare duplicat certificat de naştere, căsătorie – pentru titular;
 6. Eliberare duplicat certificat de naştere, căsătorie – cu procură;
 7. Eliberare duplicat certificat naştere, căsătorie – pentru minori;
 8. Eliberare duplicat certificat naştere, căsătorie – pentru cetăţeni străini;
 9. Eliberare duplicat certificat deces;
 10. Eliberare livret de familie;
 11. Înscrierea menţiunii de schimbare a numelui în străinătate;
 12. Înscrierea  numelui nou pe certificatul de naştere, căsătorie;
 13. Înregistrarea sentinţei de divorţ ;
 14. Înregistrarea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie;
 15. Înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces pe actul de naştere;
 16. Înregistrarea menţiunii de căsătorie şi divorţ pe actul de naştere;
 17. Transcrierea căsătoriei  încheiată în străinătate şi eliberarea certificatului  de căsătorie;
 18. Transcrierea şi eliberarea certificatului de naştere;
 19. Transcrierea şi eliberarea certificatului de deces.

Formularele le gasiti si la sectiunea Formulare Stare Civila, pe laterala dreapta a site-ului.

 

    Pentru a vizualiza unele formulare aveti nevoie de Acrobat Reader