ATRIBUŢIILE  DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

  1. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă apersoanei, date necesare pentru  actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanei;
  2. utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
  3. coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  4. coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  5. asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  6. aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.;
  7. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  8. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  9. ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  10. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.