ÎNFIINŢARE

În baza Ordonantei nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002 în 25.01.2005, prin Hotărârea  nr.167/29.12.2004 a Consiliul Judeţean Caraş-Severin s-a aprobat înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a  Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, serviciu public comunitar de interes judeţean, cu personalitate  juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, care funcţionează începând cu data de  01.01.2005.
Direcţia s-a înfiinţat, în principal, prin reorganizarea activităţii de stare civilă din Consiliul Judeţean  Caraş-Severin  şi activităţii de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a  Persoanelor Caraş-Severin .
Ca persoanal, Direcţia a preluat, prin transfer sau detaşare, personalul din structurile de stare civilă  şi evidenţă a populaţiei:  poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual.

ATRIBUŢIILE  DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

  1. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă apersoanei, date necesare pentru  actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanei;
  2. utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
  3. coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  4. coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  5. asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  6. aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.;
  7. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  8. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  9. ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  10. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.