INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 

Competenţa teritorială:

  • primăria localităţii pe raza căreia s-a produs decesul, respectiv serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor (unde sunt organizate) – compartimentul de stare civilă.

Termen:

  • 3 zile de la data decesului;
  • 48 de ore în cazul în care decesul se datorează unor cauze violente, fiind necesar avizul poliţiei/parchetului sesizat.

Dacă decesul nu s-a înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Documente necesare:

  • certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi  semnat de medicul sau cadrul sanitar care a constatat decesul;
  • actul de identitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);
  • livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiunilor militare;
  • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, al persoanei decedate;
  • actul de identitate (B.I./C.I.) al persoanei care declară decesul;
  • în cazul în care declarantul nu poate depune B.I./C.I., livretul militar/adeverinţa de recrutare, va prezenta în scris motivul neprezentării acestora.