DESPRE DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN       

            

Conform art.6 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin a fost înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al acestuia, precum şi a Biroului Judeţean de Evidenţă a Populaţiei din cadrul Serviciului Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţia, funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică. Aceasta are sediul în Reşiţa, b-dul Al. I. Cuza, nr. 4, judeţul Caraş-Severin, instituţia fiind condusă de către un director executiv numit sau eliberat din funcţie prin Hotărâre a Preşedintelui Consiliului Judeţean, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (în prezent Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) . Activitatea Direcţiei este coordonată de Secretarul Judeţului şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale. Veniturile proprii ale instituţiei provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări – potrivit art.20 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul, precum şi structura organizatorică şi numărul de personal al Direcţiei, sunt aprobate prin Hotărâre a Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (vezi Organigrama)