INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

 

Competenţa teritorială:

  • primăria localităţii în care a avut loc naşterea, respectiv serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor (unde sunt organizate) – compartimentul de stare civilă.

Termene:

  • 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
  • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
  • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul născut viu, dar care a decedat înainte de expirarea celor 15 zile.

Dacă declaraţia a fost făcută după expirarea termenului legal, însă în interval de 1 an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza aprobării primarului localităţii în care a avut loc naşterea.

Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării tardive a naşterii.

Documente necesare:

  • certificatul medical constatator al naşterii copilului cu număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (în cazul în care sunt căsătoriţi);
  • declaraţia de recunoaştere a paternităţii şi stabilirea numelui de familie, semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultat din afara căsătoriei; declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele şi prenumele pe care îl va purta copilul.