ÎNFIINŢARE

În baza Ordonantei nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002 în 25.01.2005, prin Hotărârea  nr.167/29.12.2004 a Consiliul Judeţean Caraş-Severin s-a aprobat înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a  Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, serviciu public comunitar de interes judeţean, cu personalitate  juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, care funcţionează începând cu data de  01.01.2005.
Direcţia s-a înfiinţat, în principal, prin reorganizarea activităţii de stare civilă din Consiliul Judeţean  Caraş-Severin  şi activităţii de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a  Persoanelor Caraş-Severin .
Ca persoanal, Direcţia a preluat, prin transfer sau detaşare, personalul din structurile de stare civilă  şi evidenţă a populaţiei:  poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual.