TAXE PERCEPUTE PE  LINIE DE STARE  CIVILĂ 

Conform Anexei numărul 3 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin numărul 159/24.11.2009, taxele percepute în anul 2010 de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin în baza Legii numărul 273/2006, cu modificările ulterioare sunt:

 

-Taxă pentru verificarea dosarului şi obţinerea dispoziţiei pentru soluţionarea cererii de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă – 50 lei;
 -Taxă pentru eliberarea unor dovezi, la cererea persoanelor fizice, prin care se solicită menţiunile înscrise pe marginea actului de stare civilă – 30 lei;
-Taxă pentru verificarea şi avizarea dosarului în vederea transcrierii actelor de stare civilă procurate în străinătate – 30 lei;
-Taxă de verificare a cererii de solicitare a certificatului de atestare a domiciliul şi cetăţeniei române   – 10 lei.

Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 159/24.11.2010