ATRIBUIREA CODULUI NUMERIC PERSONAL

 

Cetăţenii români care solicită eliberarea paşaportului simplu electronic cu date biometrice şi nu au atribuit un cod numeric personal, vor depune o cerere scrisă pentru atribuirea codului numeric personal la structura de stare civilă a oricărui serviciu public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, indiferent de locul naşterii sau  a domiciliului avut în ţară.

La depunerea cererii vor fi prezentate, în original şi fotocopie, următoarele documente:

-certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile române;

-documentul de identificare valabil (act de identitate sau paşaport, eliberat de autorităţile străine);

-documentul prin care se face dovada cetăţeniei române;

-timbru fiscal de 4 lei.