Primirea cererilor pentru eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (atestat de domiciliu) se poate face fie personal, la sediul instituției noastre, fie prin

e-mail: secretariat@depcs.ro , sau poștă, la

adresa poștală:

Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.4, Reșița, cod poștal 320088,

județul Caraș-Severin, România

 

Vă rugăm să completați formularele puse la dispoziția dumneavoastră pe site-ul instituției (http://www.depcs.ro/?page_id=1126), la care să atașați o copie a actului de identitate, iar pentru copii minori, o copie a certificatului de naștere.

 

Pentru fiecare persoană se completează cererea de eliberare a certificatului privind domiciliul pentru majori, sau minori (după caz) ȘI cererea Anexa nr.6 prin care solicitați eliberarea unui formular multilingv la certificatul propriu-zis.

 

Taxa de 50 lei (taxă de verificare a cererii de
solicitare a certificatului privind domiciliul – indicându-se numele și prenumele
solicitantului), pentru fiecare persoană, se poate achita:

  1. la casieria instituției noastre,
  2. prin virament bancar sau
  3. prin mandat poștal în contul:

 

RO71 TREZ 1812 1G34 5000 XXXX

Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin

Cod fiscal 17102269

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.4, Reșița, cod poștal 320088, județul

Caraș-Severin, România

 

Procesarea certificatelor de atestare a domiciliului se face de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date de la București și au un termen de finalizare de cel puțin 4 (patru) săptămâni.

 

Primirea certificatului de atestare se va face la adresa poștală din actul de identitate indicat de către dumneavoastră, ori se ridică personal, de la sediul Direcției noastre.

 

Pentru orice alte lămuriri cu privire la diferitele particularități referitoare la aceste aspecte, puteți să vă adresați Direcției utilizând unul dintre următoarele forme de comunicare:

  • fax :+40255-220333,
  • email: secretariat@depcs.ro ,
  • telefonic: +40255-219994 sau +40255-220221,
  • poștă: Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.4, Reșița,

cod poștal 320088,

județul Caraș-Severin, România

 

Cerere Anexa 6 eliberare formular multilingv – timp de completare 5 minute

Cerere certificat atestare domiciliu copil – timp de completare 10 minute

Cerere certificat atestare domiciliu majori – timp de completare 10 minute