Adresa: or. Bocşa – Str.  Mihail Gaşpar nr. 13;
Telefon: 0255/555321;
Şef Serviciu:  PĂDUREAN CLAUDIU;
Comune arondate pe linie de evidenţă a persoanelor :

Com. Berzovia
Com. Doclin
Com. Măureni
Com. Ocna de Fier
Com. Ramna
Com. Vermeş

 

ORAR
LUNI, MARŢI, MIERCURI 8,30 – 16,30
JOI 8,30 – 18,30
VINERI 8,30 – 14,30